m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6เดือน ปี 2564 06 พฤษภาคม 2564 4
ประกาศรายงานการเงิน 06 พฤษภาคม 2564 3
คู่มือประชาชน การชำระภาษี 29 เมษายน 2564 12
รายงานสำรวจความพึงพอใจ 29 เมษายน 2564 13
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ปี 2564 29 เมษายน 2564 11
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา 28 เมษายน 2564 18
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา 28 เมษายน 2564 10
คู่มือประชาชน การชำระภาษี 27 เมษายน 2564 12
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ 27 เมษายน 2564 17
QR 26 เมษายน 2564 30
สรุปผลการดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม 10 มีนาคม 2564 35
รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 04 มีนาคม 2564 37
QR 25 กุมภาพันธ์ 2564 29
แนวทางพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม 22 กุมภาพันธ์ 2564 41
แนวทางพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม 22 กุมภาพันธ์ 2564 30
แนวทางพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม 22 กุมภาพันธ์ 2564 31
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 19 กุมภาพันธ์ 2564 51
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 19 กุมภาพันธ์ 2564 41
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 19 กุมภาพันธ์ 2564 40
ประกาศ เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 14 ธันวาคม 2563 58

หมวดหมู่รอง

     NACC  

 

Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.