m02m06m07m08m01

mb1

mb7

         
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
         -  แบบสอบถามความพึงพอใจ
         -  เว็บบอร์ด
         -  สายตรงนายก
   33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         -  กิจการสภา

mb4

2019-02-13 18-47-40

dla logo

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

 

mb2

tel

QR

 
Copyright © 2019 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.