m02m06m07m08m01

mb1

mb7

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท (ลาดยาง) ตามภารกิจถ่ายโอน ชื่อสายทาง อด.2049 มิตรภาพ-โนนยาง พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่8-หมู่ที่7 (บ้านดอนหวายถึงบ้านโคกก่อง) ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (doc00173720200113090744.pdf)ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท (ลาดยาง) [ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท (ลาดยาง) ตามภารกิจถ่ายโอน ชื่อสายทาง อด.2049 มิตรภาพ-โนนยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)]5524 kB

tel

QR

 
Copyright © 2020 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.