m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 จากถนนลาดยางดอนหวาย - โคกก่อง ถึง หนองแด หมู่ที่ 8 บ้านดอนหวาย ตำบลกุดสระ อำเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

     NACC