m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลกุดสระ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

     NACC  

 

Copyright © 2022 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.