m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 จากถนนลาดยางดอนหวาย - โคกก่อง ถึง หนองแด หมู่ที่ 8 บ้านดอนหวาย ตำบลกุดสระ อำเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 22 กันยายน 2565 9
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 05 กันยายน 2565 42
ประชาสัมพันธ์ 26 เมษายน 2565 302
สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง รายเดือน ปี 2565 24 เมษายน 2565 392
สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน 30 มีนาคม 2565 311
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 25 มีนาคม 2565 135
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 25 มีนาคม 2565 366
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 8 บ้านดอนหวาย 15 พฤศจิกายน 2564 96
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 29 กันยายน 2564 475
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 23 กันยายน 2564 235
ประกาศ เผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 23 กันยายน 2564 424
ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด 2049 สายมิตรภาพ บ้านโนนยาง ช่วงบ้านโคกก่อง เขตบ้านกุดสระ ตำบลกุดสระจำนวน 3 ช่วง 16 กันยายน 2564 164
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 กันยายน 2564 196
สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน 13 พฤษภาคม 2564 316
สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน 13 พฤษภาคม 2564 274
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 12 พฤษภาคม 2564 320
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 30 กันยายน 2563 185
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดขายปีงบประมาณ 2562 14 กรกฎาคม 2563 654
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 14 กรกฎาคม 2563 453
ประกาศแผนพัสดุ ปี63 14 กรกฎาคม 2563 438

หมวดหมู่รอง

     NACC