m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 29 กันยายน 2564 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 23 กันยายน 2564 28
ประกาศ เผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 23 กันยายน 2564 30
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 กันยายน 2564 38
สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน 13 พฤษภาคม 2564 139
สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน 13 พฤษภาคม 2564 108
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 12 พฤษภาคม 2564 144
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 30 กันยายน 2563 31
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดขายปีงบประมาณ 2562 14 กรกฎาคม 2563 263
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 14 กรกฎาคม 2563 290
ประกาศแผนพัสดุ ปี63 14 กรกฎาคม 2563 265
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี63 14 กรกฎาคม 2563 208
ประกาศจัดซื้อ-จ้างตามพรบ.ปี60 ปีงบ2563 14 กรกฎาคม 2563 193
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 30 มิถุนายน 2563 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ Para Asphalt Concrete สายมิตรภาพ-บ้านกุดสระ 29 พฤษภาคม 2563 223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคาร ศพด. บ้านดงเจริญ 21 พฤษภาคม 2563 244
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) 12 พฤษภาคม 2563 206
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ Para Asphalt Concrete 12 พฤษภาคม 2563 275
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ Para Asphalt Concrete ฯ 01 พฤษภาคม 2563 192
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 เมษายน 2563 231

หมวดหมู่รอง

     NACC  

 

Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.