m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชาสัมพันธ์ 26 เมษายน 2565 24
สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง รายเดือน ปี 2565 24 เมษายน 2565 39
สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน 30 มีนาคม 2565 51
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 25 มีนาคม 2565 63
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 25 มีนาคม 2565 69
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 29 กันยายน 2564 184
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 23 กันยายน 2564 154
ประกาศ เผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 23 กันยายน 2564 164
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 กันยายน 2564 127
สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน 13 พฤษภาคม 2564 242
สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน 13 พฤษภาคม 2564 204
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 12 พฤษภาคม 2564 252
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 30 กันยายน 2563 130
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดขายปีงบประมาณ 2562 14 กรกฎาคม 2563 387
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 14 กรกฎาคม 2563 384
ประกาศแผนพัสดุ ปี63 14 กรกฎาคม 2563 367
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี63 14 กรกฎาคม 2563 311
ประกาศจัดซื้อ-จ้างตามพรบ.ปี60 ปีงบ2563 14 กรกฎาคม 2563 278
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 30 มิถุนายน 2563 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ Para Asphalt Concrete สายมิตรภาพ-บ้านกุดสระ 29 พฤษภาคม 2563 323

หมวดหมู่รอง

     NACC  

 

Copyright © 2022 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.