m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา 28 เมษายน 2564 211
คู่มือประชาชน การชำระภาษี 27 เมษายน 2564 201
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ 27 เมษายน 2564 219
QR 26 เมษายน 2564 226
สรุปผลการดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม 10 มีนาคม 2564 233
รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 04 มีนาคม 2564 269
QR 25 กุมภาพันธ์ 2564 222
แนวทางพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม 22 กุมภาพันธ์ 2564 220
แนวทางพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม 22 กุมภาพันธ์ 2564 233
แนวทางพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม 22 กุมภาพันธ์ 2564 211
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 19 กุมภาพันธ์ 2564 231
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 19 กุมภาพันธ์ 2564 208
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 19 กุมภาพันธ์ 2564 240
ประกาศ เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 14 ธันวาคม 2563 234
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 04 ธันวาคม 2563 269
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ 10 กันยายน 2563 299
รายงานการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรม 14 กรกฎาคม 2563 329
แผนเสริมสร้างพัฒนาองค์กร 14 กรกฎาคม 2563 322
รายงานข้อมูลสถิติการให้ประชาชน 14 กรกฎาคม 2563 280
รายงานสถิติผู้ขอรับบริการ 14 กรกฎาคม 2563 297

หมวดหมู่รอง

     NACC  

 

Copyright © 2022 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.