m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 13 พฤษภาคม 2564 76
รายงานผลการจัดชื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 13 พฤษภาคม 2564 65
มาตรการส่งเสิมความโปร่งใส 13 พฤษภาคม 2564 49
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี 2563 12 พฤษภาคม 2564 46
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน 12 พฤษภาคม 2564 49
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 ุ เดือน 10 พฤษภาคม 2564 56
แนวปฏิบัติการจัดการเร่องร้องเรียนการทุจริต 10 พฤษภาคม 2564 57
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6เดือน ปี 2564 06 พฤษภาคม 2564 57
ประกาศรายงานการเงิน 06 พฤษภาคม 2564 40
คู่มือประชาชน การชำระภาษี 29 เมษายน 2564 55
รายงานสำรวจความพึงพอใจ 29 เมษายน 2564 56
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ปี 2564 29 เมษายน 2564 45
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา 28 เมษายน 2564 49
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา 28 เมษายน 2564 49
คู่มือประชาชน การชำระภาษี 27 เมษายน 2564 44
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ 27 เมษายน 2564 62
QR 26 เมษายน 2564 77
สรุปผลการดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม 10 มีนาคม 2564 78
รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 04 มีนาคม 2564 93
QR 25 กุมภาพันธ์ 2564 66

หมวดหมู่รอง

     NACC  

 

Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.