m02m06m07m08m01

mb1

mb7

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 02 กรกฎาคม 2563 12
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 18 มิถุนายน 2563 11
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ(งานสารบรรณ) 18 มิถุนายน 2563 11
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น2563 12 มิถุนายน 2563 7
ประชาสัมพันธ์ การกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท.ประจำปี 2563 ผ่านระบบ itas 04 มิถุนายน 2563 9
การกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS 04 มิถุนายน 2563 9
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ ปี 2562 26 มีนาคม 2562 202

tel

QR

 
Copyright © 2020 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.