m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
QR 09 กันยายน 2570 428
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปี 2565 30 เมษายน 2565 250
รายงานผลการดำเนินงานปีงบ2564 29 เมษายน 2565 343
แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน 29 เมษายน 2565 327
โครงสร้างหน่วยงาน 29 เมษายน 2565 317
ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2565 105
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 ุ เดือน 28 เมษายน 2565 87
ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2565 89
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 27 เมษายน 2565 130
ประชาสัมพันธ์ 26 เมษายน 2565 103
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ 26 เมษายน 2565 91
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ 26 เมษายน 2565 94
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ 26 เมษายน 2565 81
ประชาสัมพันธ์ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสรรหา 26 เมษายน 2565 91
การวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 24 เมษายน 2565 177
รายงานผลการปฏิบัติงานแผนป้องกัน ปี 2565 24 เมษายน 2565 308
มาตรการป้องกันโควิด 19 10 เมษายน 2565 93
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 31 มีนาคม 2565 372
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล 22 มีนาคม 2565 149
ประชาสัมพันธ์ ผด 2 ปี 2565 19 มีนาคม 2565 115

หมวดหมู่รอง

     NACC