m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
QR 09 กันยายน 2570 136
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปี 2565 30 เมษายน 2565 43
รายงานผลการดำเนินงานปีงบ2564 29 เมษายน 2565 44
แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน 29 เมษายน 2565 62
โครงสร้างหน่วยงาน 29 เมษายน 2565 31
ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2565 27
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 ุ เดือน 28 เมษายน 2565 17
ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน 2565 24
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 27 เมษายน 2565 54
ประชาสัมพันธ์ 26 เมษายน 2565 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ 26 เมษายน 2565 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ 26 เมษายน 2565 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ 26 เมษายน 2565 17
ประชาสัมพันธ์ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสรรหา 26 เมษายน 2565 23
การวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 24 เมษายน 2565 24
รายงานผลการปฏิบัติงานแผนป้องกัน ปี 2565 24 เมษายน 2565 27
มาตรการป้องกันโควิด 19 10 เมษายน 2565 34
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 31 มีนาคม 2565 82
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล 22 มีนาคม 2565 70
ประชาสัมพันธ์ ผด 2 ปี 2565 19 มีนาคม 2565 47

หมวดหมู่รอง

     NACC  

 

Copyright © 2022 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.