m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

   ss01  
 

สิบเอกณัฐวุฒิ ภูมิโคก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

093-4855655

 
     
 

-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 ss02    

นางบานเย็น ยาพุทธา
ผู้ช่วยชีวิต

 พนักงานขับรถ

           

-
คนงานขยะ

     NACC