m02m06m07m08m01

mb1

mb7

mb3

908991
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4526
3923
28505
846895
80765
129219
908991

Your IP: 3.238.174.50
Server Time: 2021-04-17 19:58:59

news

คู่มือสำหรับประชำชน: กองสาธารณสุขฯ
10 มี.ค. 2564 15:47

คู่มือการปฏิบัติงานการกาจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย

 

อ่านต่อ...
สรุปผลการดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม...
10 มี.ค. 2564 15:47

สรุป การดำเนินการด้านคูณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม [ ... ]

อ่านต่อ...
รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563
04 มี.ค. 2564 12:05

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ [ ... ]

อ่านต่อ...
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดขายปีงบประมาณ 2562...
14 ก.ค. 2563 09:41

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดขายปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563...
14 ก.ค. 2563 09:10

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...
ประกาศแผนพัสดุ ปี63
14 ก.ค. 2563 08:14

ประกาศแผนพัสดุ ปี63

อ่านต่อ...
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564...

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

อ่านต่อ...
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)...

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม [ ... ]

อ่านต่อ...
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563...

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25663

อ่านต่อ...

news5

news5

 news6

Facebook Widget Slider

mb7

01นายสมดี ธรรมโกลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

p6
นายสุภโชค   ศิริทองตุ่ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

mb4

2019-02-13 18-47-40

dla logo

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

 

mb2

tel

QR

 
Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.