m02m06m07m08m01

mb1

menu-data

mb7

mb3

1871229
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3801
7491
38175
1784891
165130
223272
1871229

Your IP: 3.215.177.171
Server Time: 2021-09-24 14:41:08

news

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน...
13 พ.ค. 2564 13:07

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงาน

อ่านต่อ...
รายงานผลการจัดชื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563...
13 พ.ค. 2564 12:54

รายงานผลการจัดชื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...
มาตรการส่งเสิมความโปร่งใส
13 พ.ค. 2564 08:11

มาตรการส่งเสิมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ ... ]

อ่านต่อ...
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
13 ก.ย. 2564 15:53

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดสระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ ... ]

อ่านต่อ...
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4...
30 ก.ย. 2563 17:30

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดสระ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ ... ]

อ่านต่อ...
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3...
30 มิ.ย. 2563 17:07

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดสระ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ ... ]

อ่านต่อ...
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564...

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

อ่านต่อ...
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)...

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม [ ... ]

อ่านต่อ...
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563...

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25663

อ่านต่อ...

news5

news5

 news6

Facebook Widget Slider

mb7

01นายสมดี ธรรมโกลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

p6
นายสุภโชค   ศิริทองตุ่ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

mb4

2019-02-13 18-47-40

dla logo
banner-E
banner4
banner1
banner2
banner5
banner3

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

 

mb2

     NACC  

 

Copyright © 2021 Copyright องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ Rights Reserved.